طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه intermittent error به فارسی intermittent error یعنی چه

intermittent error


خطاى غيردائمى
کامپيوتر : خطاى متناوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها