طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه internal consumption به فارسی internal consumption یعنی چه

internal consumption


علوم مهندسى : مصرف داخلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها