طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه internist به فارسی internist یعنی چه

internist


(طب )متخصص داروهاى درونى ،پزشک امراض داخلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها