طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه interoceptive به فارسی interoceptive یعنی چه

interoceptive


(تش ).وابسته به انگيزش و تحريک درونى ،وابسته به احشاء،ناشى از امعاء واحشاء

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها