طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه interpolymer به فارسی interpolymer یعنی چه

interpolymer


شيمى : همبسپار حقيقى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها