معنی و ترجمه کلمه interpret به فارسی interpret یعنی چه

interpret


تفسير کردن ،ترجمه کردن ،ترجمه شفاهى کردن
علوم نظامى : ترجمه شفاهى کردن توجيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها