معنی و ترجمه کلمه interruption of diplomatic relations به فارسی interruption of diplomatic relations یعنی چه

interruption of diplomatic relations


قانون ـ فقه : قطع روابط سياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها