معنی و ترجمه کلمه intervisibility به فارسی intervisibility یعنی چه

intervisibility


قابليت ديد متقابل
علوم نظامى : ديد متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها