طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه interweave به فارسی interweave یعنی چه

interweave


با هم بافتن ،در هم بافتن ،با هم اميختن ،مشبک کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها