طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه intimidate به فارسی intimidate یعنی چه

intimidate


ترساندن ،مرعوب کردن ،تشر زدن به ،نهيب زدن به
قانون ـ فقه : با تهديد وادار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها