معنی و ترجمه کلمه intrinsic properties به فارسی intrinsic properties یعنی چه

intrinsic properties


شيمى : خواص ذاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها