معنی و ترجمه کلمه invalid به فارسی invalid یعنی چه

invalid


کان لم يکن ، : )adj.& n.(بى اعتبار،پوچ ،نامعتبر، )invalidate( : )vi.& vt.(ناتوان کردن ،عليل کردن ،باطل کردن
قانون ـ فقه : باطل ،فاسد
روانشناسى : عليل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها