معنی و ترجمه کلمه invariably به فارسی invariably یعنی چه

invariably


بطور ثابت ،مطلقا"،همواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها