معنی و ترجمه کلمه invigorate به فارسی invigorate یعنی چه

invigorate


نيرو دادن ،قوت دادن ،روح بخشيدن ،پر زور کردن ،تقويت شدن ،خوش بنيه شدن
علوم نظامى : تقويت روحى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها