معنی و ترجمه کلمه inviolability به فارسی inviolability یعنی چه

inviolability


واجب الحرمت بودن
قانون ـ فقه : مصون بودن فرستاده ديپلماتيک از هر نوع تعدى و اهانت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها