طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ipso dixit به فارسی ipso dixit یعنی چه

ipso dixit


گفته محض ،گفته بى دليل ،گفته استبدادى ،او خود گفته است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها