معنی و ترجمه کلمه irrationalism به فارسی irrationalism یعنی چه

irrationalism


نامعقول بودن ،عقيده نامعقول يا چرند،فلسفه غير معقول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها