معنی و ترجمه کلمه isodimorphism به فارسی isodimorphism یعنی چه

isodimorphism


تقارن دو شکلى ،تقارن و هم شکلى بين دو چيز دوشکل ،هم دو شکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها