طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه issue به فارسی issue یعنی چه

issue


صادر کردن ،موضوع دعوى ،توزيع کردن ،قضيه تحويل جنس ،صدور،مسئله ،بر امد،پى امد،نشريه ،فرستادن ،بيرون امدن ،خارج شدن ،صادر شدن ،ناشى شدن ،انتشار دادن ،رواج دادن ،نژاد،نوع ،عمل ،کردار،اولاد،نتيجه بحث ،موضوع ،شماره
قانون ـ فقه : ممر
روانشن اسى : صادر کردن
بازرگانى : افتتاح کردن ،صادر کردن
علوم نظامى : مطلب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها