معنی و ترجمه کلمه it came to my mind به فارسی it came to my mind یعنی چه

it came to my mind


بخاطرم خطورکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها