معنی و ترجمه کلمه it did not sup me به فارسی it did not sup me یعنی چه

it did not sup me


اين شام من نشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها