معنی و ترجمه کلمه it excited my pity به فارسی it excited my pity یعنی چه

it excited my pity


دلم سوخت( ازديدن ان ) مرارقتى دست داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها