معنی و ترجمه کلمه it is 2 meters به فارسی it is 2 meters یعنی چه

it is 2 meters


محيط ان دومتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها