معنی و ترجمه کلمه it is not t. به فارسی it is not t. یعنی چه

it is not t.


براى اين نيست که من اين يکى را ازان بيشتردوست دارم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها