معنی و ترجمه کلمه it is not worth the trouble به فارسی it is not worth the trouble یعنی چه

it is not worth the trouble


بزحمتش نمى ارزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها