طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه it serves him right به فارسی it serves him right یعنی چه

it serves him right


سزاوار است تا چشمش هم کور،دنده اش هم نرم شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها