معنی و ترجمه کلمه it shrinks in washing به فارسی it shrinks in washing یعنی چه

it shrinks in washing


درشستشوچروک ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها