معنی و ترجمه کلمه it transcends human reason به فارسی it transcends human reason یعنی چه

it transcends human reason


بالاترازعقل بشراست ،ماوراى عقل........

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها