طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه j valve به فارسی j valve یعنی چه

j valve


ورزش : سوپاپ کپسول هواى غواص که بطور خودکار بسته شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها