طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jab checking به فارسی jab checking یعنی چه

jab checking


ورزش : فروبردن غيرمجاز مستقيم چوب لاکراس به بدن حريف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها