طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jab kick به فارسی jab kick یعنی چه

jab kick


ورزش : ضربه انحرافى کوتاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها