معنی و ترجمه کلمه jack plane به فارسی jack plane یعنی چه

jack plane


رنده بزرگ
علوم مهندسى : رنده درشت تراش
معمارى : رنده دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها