معنی و ترجمه کلمه jackson haines spin به فارسی jackson haines spin یعنی چه

jackson haines spin


چرخيدن روى يک پا در حالت نشسته( اسکت)
ورزش : چرخيدن روى يک پا در حالت نشسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها