طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jacobin به فارسی jacobin یعنی چه

jacobin


راهب فرقه دومى نيکن)Dominican( ،عضو فرقه مذهبى مخالف دولت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها