طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jactation به فارسی jactation یعنی چه

jactation


)jactitation(لاف ،لاف زنى ،(حق ).دعوى دروغ ،ادعاى پوچ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها