معنی و ترجمه کلمه jactitation به فارسی jactitation یعنی چه

jactitation


)jactation(لاف ،لاف زنى ،(حق ).دعوى دروغ ،ادعاى پوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها