طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jade green به فارسی jade green یعنی چه

jade green


رنگ سبز يشمى ،رنک سبز مايل به ابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها