طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jailer به فارسی jailer یعنی چه

jailer


)jailor(زندانيان
قانون ـ فقه : زندانبان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها