طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jainism به فارسی jainism یعنی چه

jainism


دين برهمابودا،يکجوردين درهندکه ميانه دين برهماودين بوداست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها