معنی و ترجمه کلمه jamb به فارسی jamb یعنی چه

jamb


بائو( نجارى)،لغاز( بنايى)،تير عمودى چارچوپ ،(ک ).چهار چوپ درب و هر چيز ديگرى ،ستون ،لغاز،تير بيرون امده
معمارى : لغاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها