طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jamming به فارسی jamming یعنی چه

jamming


توليد پارازيت ،تراکم ،توليد اختلال در دستگاهها،اغتشاش ،پارازيت پخش کردن
الکترونيک : پخش پارازيت
علوم هوايى : پارازيت فرستادن
علوم نظامى : سفت شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها