معنی و ترجمه کلمه janisch defence به فارسی janisch defence یعنی چه

janisch defence


دفاع يانيش
ورزش : دفاع شليمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها