طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه janissary به فارسی janissary یعنی چه

janissary


( )janizary(ترکى )ينى چرى ،سرباز پياده نظام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها