معنی و ترجمه کلمه japanese iris به فارسی japanese iris یعنی چه

japanese iris


(گ.ش ).زنبق ژاپونى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها