معنی و ترجمه کلمه jaundice به فارسی jaundice یعنی چه

jaundice


(طب )زردى ،دچار يرقان کردن ،برشک و حسد در افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها