طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jaw shot به فارسی jaw shot یعنی چه

jaw shot


ورزش : ضربه به گوى در گوشه ميز بيليارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها