معنی و ترجمه کلمه jaw-tooth به فارسی jaw-tooth یعنی چه

jaw-tooth


دندان اسياب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها