طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jerque به فارسی jerque یعنی چه

jerque


بازرگانى : بازرسى کشتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها