طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jerry build به فارسی jerry build یعنی چه

jerry build


بنا سازى کردن ،سرهم بندى کردن ،با مصالح ارزان ساختمان کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها