معنی و ترجمه کلمه jet flap به فارسی jet flap یعنی چه

jet flap


علوم هوايى : فلپى که جريان هوا يا گازهاى پر انرژى خارج شده در امتداد لبه فرار از روى ان عبور ميکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها